quảng cáo đấu thầu từ khóa shopee No Further a MysteryÝ tưởng khởi nghiệp Kiến thức khởi nghiệp Kế hoạch khởi nghiệp Câu chuyện khởi nghiệp Tiện Ích

Sau đây là những yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng Helloển thị của sản phẩm: 

Những sản phẩm quảng cáo theo loại hình này được hiển thị tại mục “Gợi ý hôm nay” ở trang chủ Shopee, hoặc trong mục “Sản phẩm tương tự” và “Có thể bạn cũng thích” tại trang chi tiết sản phẩm:

Ngoài two mẹo tối ưu thủ công trên, Helloện nay rất nhiều người bán đang lựa chọn Sale Adverts như một giải pháp thông minh để tự động tối tối quảng cáo đấu thầu từ khóa shopee.

Tại trang người bán của Shopee → Chọn sản phẩm → Chọn từ khóa liên quan đến sản phẩm → Thiết lập giá thầu cho từng sản phẩm → Thiết lập ngân sách và thời gian đấu thầu

Lựa chọn sản phẩm đấu thầu phù hợp Mẹo lựa chọn từ khóa và đặt giá thầu hợp lý

Kiểm soát số tiền chi tiêu của bạn bằng cách cài đặt ngân sách và số tiền bạn muốn cho một lần nhấp chuột vào quảng cáo

Số tiền bạn phải trả thực tế, thông thường sẽ thấp hơn giá thầu của bạn vì hệ thống sẽ tính tool shopee theo khoản phí thấp nhất bạn cần để giữ vị trí quảng cáo của mình.

Đấu thầu từ khóa theo cơ chế CPC nên chỉ tính tiền cho lượt simply click vì vậy bạn sẽ có lợi về mặt Helloển thị lớn với ngân sách quảng cáo thấp.

Your browser isn’t supported any more. Update it to find the ideal YouTube working experience and our most recent capabilities. Learn more

Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ click cũng giống như quyết định mua của khách hàng. Vì vậy bạn cần tối ưu tiêu đề nội dung sản phẩm cũng như hình ảnh. Bạn cần cung cấp những thông tin quan trọng và có giá trị như tính năng, xuất xứ và một số thuộc tính của sản phẩm.

Khóa học sẽ hướng dẫn cho các bạn toàn bộ kiến thức, quy trình và công cụ bán hàng trên Shopee từ A - Z.

Để xem hướng dẫn cụ thể follow shopee cách thiết lập hàng loạt cho Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

Đấu thầu từ khóa Shopee cho phép bạn thiết lập giá những like shopee từ khóa liên quan đến những sản phẩm của Shop trên cả nền tảng ứng dụng và Web site Shopee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *